Dek-D’s Pre Entrance 4.0 มาแล้ว! มาเตรียมพร้อมก่อนสอบจริงที่มีครั้งเดียว

เปิดรับสมัครแล้ว! สนามสอบ GAT PAT เสมือนจริง Dek-D’s Pre Entrance 4.0 กับ 9 จังหวัด กับ 2 รอบ วันที่ 24-25 มิถุนายน เช็กวิชาให้ดี แล้วไปสอบกัน! เพราะเด็ก Ent4.0 มีสอบ GAT PAT แค่ครั้งเดียว จึงต้องพร้อมและมั่นใจที่สุด เปิดรับสมัครวันที่ 19 เมษายนนี้  ติดตามรายละเอียดที่ https://www.dek-d.com/pre-entrance/

 

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.