ประกาศรายชื่อ Admission On Tour รอบแรก 20 โรงเรียน

กิจกรรมแนะแนวที่หลายโรงเรียนชื่นชอบ รวบรวมทุกเทคนิคประสบการณ์จากรุ่นพี่รับตรง-แอดมิชชั่น หลายๆ รุ่น พร้อมข้อมูลระบบใหม่ “เอนทรานซ์ 4.0” ไปบอกต่อให้น้องๆ พร้อมประกาศรายชื่อ 20 โรงเรียนในเทอมแรกแล้ว เช็กแบบเต็มๆ กันได้ที่ https://www.dek-d.com/admission/45616/

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.