About

Blog นี้ คืออะไร ?

Blog ของทีมผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Dek-D.com
พวกเราจะมาคอยอัพเดทว่า เว็บ Dek-D.com และ
บริษัท Dek-D Interactive จำกัด ของเรา
กำลังทำอะไรกันอยู่ มีอะไรใหม่ มีอะไรที่เป็นประโยชน์
มีอะไรที่หน่วยงานอื่นๆจะเข้ามาร่วมพันธมิตรกับเราได้บ้าง

WHAT IS THIS BLOG FOR?

This is a blog where Dek-D.com’s founder and executive team updates everything that happens in Dek-D.com website and in Dek-D Interactive Company. What are we up to? What’s new? What’s useful? Who have joined us as our partners?

 

 

Dek-D.com คืออะไร ?

สั้นๆง่ายๆ ” เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ ” ติดอันดับ 1 เว็บไทยยอดนิยมสำหรับวัยรุ่น
และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ในกลุ่มเว็บไทยที่รวมทุกกลุ่มเป้าหมาย ( สถิติจาก truehits.net )
99% ของวัยรุ่นไทย และผู้ที่เป็นวัยรุ่นมาก่อน ( ผู้ที่เกิดหลังปี 1985 เป็นต้นมา )
มักจะรู้จัก และเคยเข้าเว็บ Dek-D.com มาก่อน เข้ามาตามข่าวสารเพื่อนวัยเดียวกัน
ข่าวเตรียมสอบเข้า มหาวิทยาลัย มาอ่านนิยาย มาติดตามเน็ตไอดอลคนใหม่ๆ

Dek-D.com ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1999 โดยนักเรียน ม.5 เด็กสวนกุหลาบฯ จำนวน 4 คน
วโรรส โรจนะ , สุปิติ บูรณวัฒนาโชค , ปกรณ์ สันติสุนทรกุล และ สรวงศ์ ดาราราช
( ภาพประกอบด้านล่าง เรียงตามลำดับซ้ายไปขวา )

จากงานอดิเรกทำสนุกๆ เพราะอยากมีเว็บไว้คุยกันเองในกลุ่มเพื่อนวัยรุ่น
ได้ขยับขยายความนิยม และโอกาสต่างๆ จนได้จัดตั้งเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบในปี 2006
หลังจากที่พวกเราจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

WHAT IS DEK-D.COM ?

Short and simple, we are “the website especially for teenagers”. We are ranked 1st for the most popular website for teenagers and is rated 4th out of all Thai’s websites for every target group. (Information from truehits.net)

99% of all Thai’s teenagers and teenagers-used-to be (born after 1985) are familiar with the website, or have been to the website before. They have been to the website to find information and news for teenagers, such as university’s admission news or exam-preparation techniques. Also, they are here to find some entertainment, including reading novels and following their favorite net-idols.

Dek-D.com was established in 1999 by 4 Suankularb Wittayalai students; Waroros Rojana , Supithi Booranawatanachok , Pakorn Suntisoont, and Sorawong Dararatch. (following photos from left to right)

From free-time hobby of inventing website for our own communicative approach among friends, the site has gained more popularity and overwhelming chances that finally made it turn into real business in 2006, in the time when we finished our bachelor’s degree.

 

Corporate Direction

Vision
ผู้นำในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสร้างคุณค่าในชีวิตให้แก่วัยรุ่น

Mission
ภารกิจในการเป็นสื่อกลางเพื่อ
– บูรณาการความรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของวัยรุ่น ทั้งด้านออนไลน์และออฟไลน์
– สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาของวัยรุ่น
– ค้นหาความสามารถเฉพาะบุคคลของวัยรุ่น สร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

Value
– สร้างแนวคิดและวิธีการสื่อสารที่ทันสมัยสำหรับวัยรุ่น มีเอกลักษณ์ของตนเอง
– เป็นผู้รับผิดชอบด้านจริยธรรมในฐานะ เป็นสื่อสำหรับวัยรุ่น
– ให้การตอบสนองเสียงจากผู้ใช้อย่างทั่ว ถึงและเท่าเทียมกัน

 

Corporate Direction

Vision
to be a leader in the field of online media, and to create value in teenagers’ lives.

Mission
to be a medium centre of
– An integrated knowledge for young adults of how to live in society, both online and offline.
– Promoting educational opportunities for young people.
– Finding teen’s talent to make some couragement for them to live on.

Value
– Create concepts and methods of modern communication for teenagers and to create their own identity.
– Responsible for ethics, as a medium for adolescents.
– Equally and thoroughly respose to the voice from audiences.

 

4 ผู้ก่อตั้ง และผู้บริหาร บริษัท Dek-D Interactive Co.,ltd. โน้ต แชร์ ปอนด์ และเต้ ตามลำดับ ภาพนี้ถ่ายตอน ปลายปี 2011 บริษัท Dek-D พาทีมงานทั้งบริษัทไปท่องเที่ยวที่สิงคโปร์ ฉลองความสำเร็จประจำปี 4 ผู้ก่อตั้ง เดินทางไปดูงาน และคุยธุรกิจร่วมกับทีมงาน Google ที่สำนักงานในประเทศ Singapore

4 Co-founders and Executives of Dek-D Interactive Co.,ltd. Note , Share , Pond , Tae. This photo has been taken since end of year 2011 , on company’s annual outing at Singapore. 4 Co-founders had a mini business trip with Google’s regional team at Singapore as well.

 

Dek-D Interactive co.,ltd. ‘s Positioning

บริษัทของเราวางตำแหน่งทางธุรกิจไว้ว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ด้านข้อมูลข่าวสาร สำหรับกลุ่มเป้าหมาย

Our company has positioned itself as developing both Technological products and
Content products with following proportion.

50% Technological products
50% Content products

Company’s Products

Web Service
1 Board
2 Writer
3 My.iD

Content Products
1 NUGIRL & DE’BOY
2 Education & Admission
3 Study Abroad
4 Dogilike.com

 

Retail Products & Services
1 Dek-D Gift Store
2 Dek-D Publishing
3 Dek-D’s Admission SMS  

 

Contact us

ติดต่อทีมผู้บริหาร webmaster@dek-d.com
ที่อยู่ 723 อาคารศุภาคาร ชั้น 4 ห้อง 4B01-4C01 และ 4C03
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทร 02 8601142 โทรสาร 028601143

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Proudly powered by WordPress
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.